omgevingsvergunning aangevraagd Achterstraat 24

18 dec 2019
 Achterstraat 24, plaatsen dakraam en zonnepanelen * 4 december 2019, 0214132371

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.