omgevingsvergunning aangevraagd Achter 't Zand 9 en 11

27 mei 2019
 Achter ’t Zand 9 en 11, plaatsen van een nokverhoging * 10 mei 2019, 0214121603

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.