omgevingsvergunning aangevraagd Achter 't Zand 60

20 nov 2019
 Achter ’t Zand 60, omzetten dienstwoning naar reguliere woning * 6 november2019, 0214131000

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.