omgevingsvergunning aangevraagd Achter 't Zand 54

23 dec 2020
 Achter ’t Zand 54, kappen 2 bomen * 14 december 2020, 0214152964

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.