omgevingsvergunning aangevraagd Achter 't Zand 16

13 jan 2021
 Achter ’t Zand 16, bouw nokverhoging en dakkapel * 24 december 2020, 0214153611

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.