omgevingsvergunning aangevraagd Aalscholverstraat 29

9 okt 2019
 Aalscholverstraat 29, wijzigen kozijn in voorgevel * 27 september 2019, 0214128751

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.