Omgevingsplan

Per 1 januari 2024 spreken we niet meer over een bestemmingsplan. Alle huidige bestemmingsplannen worden dan samengevoegd in één omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er wel en niet op een bepaalde plek in uw leefomgeving mag. En welke voorwaarden er zijn om er iets te doen of te veranderen.

Bestaande bestemmingsplannen

In eerste instantie worden de bestaande bestemmingsplannen en een aantal regels van het Rijk samengevoegd tot een zogenaamd ‘omgevingsplan van rechtswege’. In 2024 starten we met het opstellen van een integraal omgevingsplan dat past bij onze omgevingsvisie.

Wat staat er in het omgevingsplan?

Wilt u iets veranderen of doen in uw leefomgeving? Dan moet u zich houden aan de regels van het omgevingsplanexterne-link-icoon. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, als u een winkel begint of als u een evenement organiseert.

Ruimtelijke regels

In het omgevingsplan staan de ruimtelijke regels uit de bestemmingsplannen. Maar er komen ook regels in over milieu, water, riolering, natuur, energie, luchtkwaliteit en gezondheid. Ook veel regels uit verordeningen, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, staan in het omgevingsplan. Bijvoorbeeld regels over het kappen van bomen en sluitingstijden van de horeca.

Bestemming

Met het omgevingsplan leggen we de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. De plannen regelen waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Het is het enige plan voor ruimtelijke ordening dat rechten en plichten vastlegt. Iedereen moet zich dan ook aan het plan houden. Niet alleen de bewoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Geen uitvoeringsplan

Een omgevingsplan is geen uitvoeringsplan. Het kan niet verplichten om iets te doen. Het kan ontwikkelingen, zoals bouwplannen, wel mogelijk maken of tegen gaan.

Wat verandert er door het omgevingsplan?

Er is straks dus maar één omgevingsplan voor alle Culemborgse regels voor de leefomgeving. In het omgevingsplan leggen we niet alles meer tot in detail vast, zoals dat eerder in bestemmingsplannen wel het geval was. Door plannen globaler te beschrijven, ontstaat ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen op nieuwe of andere manieren uit te werken. Zij moeten daar eventuele belanghebbenden bij betrekken. Dat noemen we participatie.