Noodopvang

Vanaf januari 2024 beschikt de gemeente Culemborg over een doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Deze noodopvang is gevestigd op het bedrijventerrein aan de Bellweg.
Deze pagina wordt binnenkort geüpdatet.

Duur van opvang

Deze opvang wordt voor de duur van een jaar geopend. In een crisisnoodopvang verblijven Oekraïense ontheemden voor 24 uur tot circa 1 week, in afwachting van doorplaatsing naar een opvangplek die geschikt is voor langdurige opvang.

Aanleiding

Sinds de crisis in de opvang en met de voortdurende oorlog in Oekraïne worden in diverse gemeenten binnen de regio opvangplekken georganiseerd. Alle gemeenten dragen een steentje bij waar mogelijk. Tot nu toe is er vanuit de gemeente Culemborg nog geen bijdrage geleverd aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De toestroom van Oekraïners neemt toe, maar wisselt per dag. De Rijksoverheid heeft met spoed opgeroepen om meer opvangplekken en doorstroomlocaties te openen, omdat er te weinig opvangplekken zijn voor deze groep die de Nederlandse grens bereikt.

Omdat wij sinds de sluiting van de eerdere crisisnoodopvang voor COA-vluchtelingen geen gemeentelijke opvangplekken meer hebben, lag het voor de hand dat Culemborg op deze dringende oproep zou handelen. Dat doen we door per 11 december 2023 te starten met het inrichten van een crisisnoodopvang met 200 opvangplekken. Deze locatie blijft voor maximaal 1 jaar open.

Over de locatie

De CNO Oekraïne is gevestigd aan de Bellweg 2, in het pand waar tot 1 juli 2023 de crisisnoodopvang voor de vluchtelingen uit Ter Apel gevestigd was. Omdat deze locatie niet geschikt is voor langdurig verblijf, wordt deze gebruikt als crisisnoodopvang: een locatie waar Oekraïense vluchtelingen de eerste dagen worden opgevangen, om daarna doorgeplaatst worden naar een opvangplek die wel voor langdurige opvang geschikt is.

Bij de inrichting van de locatie maken we gebruik van de ervaringen die de gemeente heeft uit de periode dat de vluchtelingen uit Ter Apel werden opgevangen. Voor de inrichting worden passende maatregelen genomen waarbij we rekening houden met de privacy en leefomstandigheden. Ook nemen we hierin onze eerdere ervaringen mee.

NIEUWS

Inmiddels wordt onze noodopvang aan de Bellweg voor een groot deel bezet met vluchtelingen uit Oekraïne. Het is de bedoeling dat zij van hieruit naar een opvangplek gaan die geschikt is voor langdurige opvang. De bezetting is wisselend vanwege de schommelende instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met de aanhoudende crisis van de vluchtelingenopvang. De Rijksoverheid blijft met spoed oproepen om meer opvangplekken en doorstroomlocaties te openen voor vluchtelingen, onder andere uit Oekraïne. Momenteel verblijven er volgens de website van de rijksoverheid 90.370 Oekraïners in een noodopvang en zijn er 90.700 bedden beschikbaar. In Culemborg kunnen wij in totaal 200 mensen huisvesten. Er verblijven momenteel 88 mensen. Volg deze pagina om op de hoogte te blijven.

Vragen en antwoorden over de crisisnoodopvang

Ontheemden zijn mensen die gevlucht zijn voor geweld, vervolging of natuurrampen.

Sinds de crisis in de opvang en met de voortdurende oorlog in Oekraïne worden in diverse gemeenten binnen de regio opvangplekken georganiseerd. Alle gemeenten dragen een steentje bij waar mogelijk. Tot nu toe is er vanuit de gemeente Culemborg nog geen bijdrage geleverd aan ontheemden uit Oekraïne. De toestroom van Oekraïners neemt toe, maar fluctueert ook. Het Rijk heeft opgeroepen met spoed meer opvangplekken en doorstroomlocaties te openen, omdat er te weinig opvangplekken zijn voor deze groep die de Nederlandse grens bereikt.

Oekraïeners die de Nederlandse grens hebben bereikt worden voor 24 uur tot circa 1 week naar deze locatie gebracht. Bij ons zijn ze in afwachting van doorplaatsing naar een opvangplek die geschikt is voor langdurige opvang.

Deze opvang wordt voor de duur van één jaar geopend.

De locatie is geschikt voor maximaal 200 personen.

Bij de inrichting van de locatie maken we gebruik van de ervaringen die de gemeente heeft uit de periode dat de vluchtelingen uit Ter Apel werden opgevangen. Omdat nu bij aanvang is gekozen om de locatie 1 jaar open te houden, nemen we direct maatregelen om de privacy en leefomstandigheden van de vluchtelingen verbeteren.

Om de doorstroom te bespoedigen, zijn we aangesloten bij het Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreidingexterne-link-icoon.

De noodopvang is er voor de eerste uren en dagen. Wij zorgen dat de mensen rust krijgen en worden voorzien in hun basisbehoeften.

Onder de Oekraïense vluchtelingen bevinden zich relatief veel kinderen. Omdat de opvang bedoeld is voor korte duur, schrijft de gemeente de vluchtelingen niet in de gemeentelijke basisadministratie. Er is ook geen onderwijsverplichting en de leefgeldregeling is ook niet van toepassing. Al deze voorzieningen komen aan de orde wanneer ze worden doorgeplaatst naar een plek die geschikt is voor langdurige opvang.

We ondersteunen omdat we dit als onze plicht zien en zijn ontzettend dankbaar voor alle hulp die we krijgen.De financiering van deze crisisnoodopvang loopt via een Specifieke Uitkering (SPUK) van het Rijk.

De opvang die we bieden gaat uit naar Oekraïners en de opvang is van (zeer) tijdelijke aard. Hiermee heeft de opvang ook een ander karakter dan de vorige keer. Op dit moment is er (nog) geen ondersteuning nodig. We sluiten niet uit dat we in de toekomst alsnog aanvullend hulp of ondersteuning bieden op de opvanglocatie. Mocht u zich hiervoor willen aanmelden dan kunt u mailen naar noodopvang@culemborg.nl met de vraag of wij uw gegevens willen bewaren voor het geval we wel iets voor elkaar kunnen betekenen. 

Stuur een e-mail met uw vraag naar noodopvang@culemborg.nl