Nieuwe plaatsen ondergrondse containers

16 jan 2019
Na het kerstreces is de aannemer van Avri weer volop aan het werk om ondergrondse containers te plaatsen. Voor een aantal locaties moet nog een besluit komen. Volgende week is de tweede ronde waarin het Dagelijks Bestuur van Avri nieuwe plaatsen bepaalt.

Daarna kunnen ook die containers op hun plek komen. Inwoners die hierop aangesloten worden, ontvangen een brief, de beschikking.

Raad van State

Eerder stapten een paar Culemborgse bewoners naar de Raad van State om een voorlopige voorziening aan te vragen. De rechter kan besluiten dat het werk direct stopt. Van de vier verzoeken wees de rechter er twee af. Een verzoeken is toegekend. Avri en de gemeenten kijken naar de onderbouwing om voor die locatie te kiezen. Over een aangevraagde voorlopige voorziening neemt de Raad van State nog een besluit.