Nieuw lid Milieuadviesraad

18 apr 2019
Het college van B&W van de gemeente Culemborg benoemde Maikel Aragon van den Broeke (1982) tot lid van de Milieuadviesraad Culemborg (Mar).
Maikel is adviseur eco-engineering bij de rijksoverheid. Hij brengt vooral kennis mee over natuur, bouw, geluid, lucht, licht en duurzaamheid en de juridische aspecten daarvan.

Maikel volgt vanaf 9 april de heer Janssen op. Door zijn verhuizing naar een woonplaats buiten Culemborg kan Janssen geen lid meer zijn van de Mar. Het college van B&W bedankt hem voor zijn inzet in de Mar.

De Mar adviseert het college van B&W (on)gevraagd over het gemeentelijke beleid voor duurzame ontwikkeling.