Nieuw lid Milieuadviesraad

12 Feb 2019
De Milieuadviesraad Culemborg adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijke beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling. Denk aan onderwerpen zoals verkeer en vervoer, natuur en landschap, klimaat en energie.

Het college van B&W van de gemeente Culemborg heeft mevrouw Luba Tol per 5 februari 2019 benoemd tot lid van de Milieuadviesraad Culemborg. Luba Tol volgt hiermee de heer De Schutter op.

Benoeming

Als architecte en mede-eigenaar van Architectenbureau Abocad Gelderland beschikt Luba Tol over kennis en ervaring als het gaat om duurzaam bouwen en duurzaam gebruik van materialen. Na een oproep in de Culemborgse Courant voor een nieuw lid van de milieuadviesraad toonde een aantal inwoners van Culemborg belangstelling. Na verschillende gesprekken droeg de raad Luba Tol voor.

De milieuadviesraad telt zeven leden, waaronder een voorzitter.
Meer weten over de Milieuadviesraad Culemborg? www.culemborg.nl/milieuadviesraad.