Negentien mezenfamilies de Lange Dreef

20 mei 2020
Afgelopen najaar is door een burgerinitiatief een nestkastenproject uitgevoerd in het gebied rond de Lange Dreef. Het doel is om meer mezen te krijgen. Mezen eten graag eikenprocessierupsen. Een mooie biologische manier om de rupsenplaag te tegen te gaan.

Schoolkinderen maakten bij de Stadswerkplaats ongeveer 40 nestkastjes. De Vogelwerkgroep van de NVWC hing ze op bij de Lange Dreef.

Controles

Na controle blijken nu 19 nestkasten bezet te zijn door koolmezen en pimpelmezen. Sommige mezen broeden nog, maar in de meeste kasten zitten al jongen. In juni controleert de werkgroep de kasten nog een keer. Elk nest levert gemiddeld 7 jonge mezen op. Veel mezen broeden twee keer per jaar.

Rupsenplaag verder tegengaan

De gemeente Culemborg heeft bij het begin van de Lange Dreef een informatiebord geplaatst. Bij het maaien houdt ze rekening met de biodiversiteit in deze bermen. Op verschillende plaatsen zijn struiken geplaatst. Deze moeten er in de toekomst voor zorgen dat de mezenbevolking verder toeneemt.

Hopelijk draagt deze samenwerking bij aan het natuurlijk verhelpen van de overlast van eikenrocessierupsen in dit gebied.

Meer informatie