Nederlander worden

Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. De makkelijkste manier is door optie. Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander.

Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet om Nederlander te worden via optie of om Nederlander te worden via naturalisatie. Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Maak dan een afspraak bij de gemeente.

Bij de procedure voor naturalisatie duurt  hetmaximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Bij de procedure voor optie duurt het maximaal 13 weken voor u weet of u Nederlander wordt. 

  • Uw verblijfsvergunning
  • Uw geldige paspoort
  • Uw geboorteakte indien u in het buitenland geboren bent en deze nog nooit getoond hebt
  • Het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)
  • Uw pinpas

Let op!
De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.

Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Let op: bij de gemeente Culemborg kunt u alleen met PIN betalen!

Kosten Nederlander worden door optie:

Per persoon € 200,00
Voor een gemeenschappelijke optie € 342,00
Voor een mede-opterende minderjarige € 22,00

Kosten voor Nederlander worden door naturalisatie:

Per persoon €  945,00
Voor een gemeenschappelijke aanvraag € 1.206,00
Voor een minderjarig kind die mee-aanvraagt € 139,00

Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

Hebt u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND. In de beslissing staat hoe u dit kunt doen.