Nationale gedichtendag

29 jan 2020
Elk jaar is de laatste donderdag in januari Nationale Gedichtendag. De Culemborgse stadsdichter schrijft daar het volgende gedicht voor.

CANON

door stadsdichter Ria van Koppen

Gedachten dichten en ze, goed verwoord,
in een sonnet vertalen is een vak
en niet alleen maar kunst, want met gemak
dicht je een bundel, enig in zijn soort.

Met één idee, of hooguit twee, gevat
in een gevatte woordkeus, speels berijmd,
van boven naar beneden vastgelijmd
in twee kwatrijnen en terzinen - wat

enjambement erbij, en soms een punt.
En maak er spreektaal van, met jamben die
je echt gebruikt, vol ritme en geluid.

Wees beeldend, kleurrijk, waar je dat maar kunt.
Besef het: elk probleem, dat poëzie
wordt, is -verwóórd- al half de wereld uit.