Nachtelijke afsluiting A2 richting ‘s-Hertogenbosch

24 aug 2020
In de avond en nacht van maandag 31 augustus op dinsdag 1 september voeren Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat een proefsluiting uit van de coupure in de Diefdijk in de A2 ter hoogte van Everdingen. Voor de veiligheid van ons land is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Tijdens de proefsluiting is de A2 tussen knooppunt Everdingen en Culemborg (13) volledig afgesloten voor het verkeer in de richting van ‘s-Hertogenbosch. Ook zijn enkele op- en afritten en verbindingswegen dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten.

Een coupure is een opening in de dijk, die bij hoogwater wordt dichtgezet. Het Waterschap oefent regelmatig of het sluiten van coupures goed verloopt en of alle materialen in goede staat verkeren.

Afsluitingen en omleidingsroutes

Van maandag 31 augustus 20.00 uur tot dinsdag 1 september 05.00 uur vinden de volgende afsluitingen plaats:

  • A2 tussen knooppunt Everdingen en afrit Culemborg (13) richting ‘s-Hertogenbosch
    Maandag 31 augustus 22.00 uur tot dinsdag 1 september 05.00 uur. Verkeer wordt bij knooppunt Everdingen omgeleid via de A27 richting Gorinchem om bij knooppunt Gorinchem de A15 op te gaan richting knooppunt Deil.
  • Verbindingswegen van A27 knooppunt Everdingen naar A2 richting ’s-Hertogenbosch
    Maandag 31 augustus 21.00 uur tot dinsdag 1 september 05.00 uur. Verkeer wordt bij knooppunt Everdingen omgeleid via de A27 richting Gorinchem om bij knooppunt Gorinchem de A15 op te gaan richting knooppunt Deil.
  • Af- en oprit Everdingen (12) en afrit Culemborg (13) van de A2 richting ‘s-Hertogenbosch. 
    Maandag 31 augustus 20.00 uur tot dinsdag 1 september 05.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de N484 en de N327.

Gele borden ter plaatse geven alle omleidingsroutes aan. Door onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Onderliggend wegennet

De Diefdijk is vanwege de proefsluiting afgesloten tussen maandag 31 augustus 22.00 uur en dinsdag 1 september 05.00 uur. Bewoners zijn hier per brief over geïnformeerd.

Dit jaar geen publiek

Vanwege de geldende coronamaatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk publiek toe te laten om te kijken bij de proefsluiting van de Diefdijk. We kunnen de 1,5 meter-richtlijn van het RIVM niet waarborgen. Wil je weten hoe de proefsluiting in z’n werk gaat? Bekijk dan deze animatie voor meer informatie over de Diefdijk.

Toelichting

De afsluiting van de Diefdijk gebeurt met drie betonnen balken die dwars over de rijbanen op elkaar worden gelegd. Op elkaar gestapeld hebben zij de hoogte van de Diefdijk. De balken zijn 30 meter lang en 1 meter hoog en voorzien van rubberen strips ten behoeve van een waterdichte afsluiting. Een balk weegt ongeveer 75 ton. Ze liggen opgeslagen op het viaduct ter plaatse over de A2, de vaste opbergplek voor deze balken. Twee telescoopkranen zorgen ervoor dat ze een voor een vanaf het viaduct worden opgestapeld tot de gewenste hoogte.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over werkzaamheden op de pagina geplande werkzaamheden van Rijkswaterstaat of bel met het informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002.