Monumentencommissie

De commissie adviseert het college over monumenten, cultuurhistorische waarden van de stad en de landelijke omgeving in brede zin. 

C. foto monumentencommissie
De gemeente Culemborg beschikt over een monumentencommissie. Deze is ingesteld door het college van B&W. De commissie adviseert het college (on)gevraagd over zaken die betrekking hebben op monumenten en de cultuurhistorische waarden van de stad en de landelijke omgeving in brede zin.

De commissie brengt ook advies uit omtrent verbouwingen en restauraties van beschermde monumenten. Ze adviseert ook over nieuwbouwprojecten en grotere bouwaanvragen binnen het beschermde stadsgezicht.

 

Samenstelling monumentencommissie

De commissie bestaat uit de voorzitter, een architectuur-historicus en de rayonarchitect via het Gelders Genootschap, verder een bouwhistoricus, een archeologe, een landschapsdeskundige, twee burgerleden en een restauratiearchitect (niet op de foto).

Vergaderingen

De openbare vergaderingen van de Monumentencommissie zijn in het stadskantoor, Ridderstraat 250, Culemborg. De vergaderingen zijn in de regel op maandag van 14.00-17.00 uur.

Vergadering commissie Ruimte & Erfgoed is op maandag van 14.00 - 17.00 uur.
Vergadering Mandaatcommissie is op maandag van 9.00 - 12.30 uur.

Meldt u zich aan bij dhr. P. Alofs of dhr. C. Huurman als u aanwezig wilt zijn bij een vergadering. Dit kan via telefoonnummer 477 700 of p.alofs@ODRivierenland.nl