Mobiliteitsplan

Om ervoor te zorgen dat Culemborg op gebied van verkeer in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijft, is de gemeente Culemborg bezig met het opstellen van een mobiliteitsplan. Dat gebeurt in samenspraak met inwoners, organisaties en de gemeenteraad van Culemborg.

De verkeerssituatie in de stad wijzigt, onder andere door de woningbouw in West-Culemborg. Dat heeft gevolgen voor de toekomstige verkeerssituatie en bereikbaarheid. In het plan komen ook vraagstukken als verduurzaming en verbetering van de oost/westverbinding en keuzes rondom de Vianense Poort, een fietsbrug over de Lek en een tunnel in de spoorzone aan bod. Het plan moet richting geven om de komende tien jaar prioriteiten te kunnen stellen en keuzes te kunnen maken.

Joost Reus, wethouder verkeer van de gemeente Culemborg: “Voordat we besluiten waar we het geld aan uitgeven, moeten we eerst de situatie goed in kaart brengen. We willen daarvoor een zorgvuldig proces doorlopen met voldoende ruimte voor participatie.” Het proces wordt in drie fases opgeknipt:

Fase 1: Inventarisatie
Fase 2: Uitwerken
Fase 3: Vaststellen

Het is het streven om in september/oktober fase 3 af te ronden.

Bekijk een aantal verslagen hier: