Milieuadviesraad

De Milieuadviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van B&W. Dit doet zij voor beleidsterreinen waarbij het milieu een rol speelt.

De raad zet zich in voor de kwaliteit van het leefmilieu in Culemborg en het landelijk gebied daaromheen. Zij probeert een goed evenwicht te vinden tussen economie en ecologie. Een prettige, leefbare stad, een mooi buitengebied dat een eenheid vormt met de stad, maar tegelijk ook een goed vestigingsklimaat. Het begrip milieu omvat in de visie van de milieuadviesraad dan ook alles op het gebied van ruimtelijke ordening. Zoals verkeer en vervoer, natuur en landschap, klimaat, en energieverbruik en -besparing.

Leden

De milieuadviesraad telt zeven leden, waaronder een voorzitter. Het college van burgemeester en wethouders benoemt de leden. Een deel van de leden wordt voorgedragen door belangenorganisaties. Het andere deel heeft zitting namens de Culemborgse bevolking. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Voor één periode kunnen zij herbenoemd worden. Wanneer de milieuadviesraad leden nodig heeft, plaatst de gemeente een advertentie in de Culemborgse Courant.

Vergaderingen

De milieuadviesraad vergadert vier tot zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, u kunt ze bijwonen.

Contact

Milieu Adviesraad
Postbus 136
4100 AC in Culemborg
Secretaris: Jan de Rooij
t. 0345 477 700
e. j.rooij@culemborg.nl

archief verslagen en adviezen

Actuele verslagen en adviezen

 • advies intern MAR uitbreiding goilberdingerdijk 39 (PDF)
 • 2017-06-15 kort verslag MAR (PDF)
 • 2017-06-10 Het inkoopbeleid reactie MAR (PDF)
 • 2017-05-23 advies op ontwerp windvisie (PDF)
 • 2017-02-24 Raadsbesluit waterontharder MAR (PDF)
 • 2017-01-19 reactie_MAR advies waterontharding (PDF)
 • 2017-01-19 reactie wateronthading Bijlage 2 plan van eisen der dieren (PDF)
 • 2017-01-19 reactie wateronthading Bijlage 1 (PDF)
 • 2017 - 2 MAR advies waterontharder (PDF)
 • 2017 - 1 MAR-advies Redichemse Waard (PDF)
 • 2016-09-27 MAR advies waterontharding (PDF)
 • verslag van de MAR op 9 febr 2017 (PDF)