Milieuadviesraad

De Milieuadviesraad (MAR) adviseert gevraagd en ongevraagd het college van B&W. Dit doet zij voor beleidsterreinen waarbij het milieu een rol speelt.

De raad zet zich in voor de kwaliteit van het leefmilieu in Culemborg en het landelijk gebied daaromheen. Zij probeert een goed evenwicht te vinden tussen economie en ecologie. Een prettige, leefbare stad, een mooi buitengebied dat een eenheid vormt met de stad, maar tegelijk ook een goed vestigingsklimaat. Het begrip milieu omvat in de visie van de milieuadviesraad dan ook alles op het gebied van ruimtelijke ordening. Zoals verkeer en vervoer, natuur en landschap, klimaat, en energieverbruik en -besparing.

Leden

De milieuadviesraad telt zeven leden, waaronder een voorzitter. Het college van burgemeester en wethouders benoemt de leden. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Voor één periode kunnen zij herbenoemd worden. 

Vergaderingen

De milieuadviesraad vergadert vier tot zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, u kunt ze bijwonen.

Contact

Milieu Adviesraad
Postbus 136
4100 AC in Culemborg
Secretaris: Jan de Rooij
t. 0345 477 700
e. j.de.rooij@culemborg.nl

Verslagen en adviezen

Verslagen en uitgebrachte adviezen kunt u opvragen via bovenstaande contactgegevens.