Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ)

Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt? Meld het bij het Meldpunt Bijzondere Zorg. Dan kan de persoon de hulp krijgen die hij of zij nodig heeft.

Heeft iemand dringend psychische hulp nodig?

Soms heeft iemand psychische problemen die hij of zij uit eigen beweging niet kan/gaat oplossen. Dan is gedwongen zorg misschien nodig. Kent u zo iemand? Bel dan met het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van GGD Gelderland-Zuid: 088 – 144 70 40.

Wat gebeurt er met uw melding?

Het MBZ onderzoekt de situatie en geeft advies aan de gemeente. Dit onderzoek duurt maximaal 2 weken. Als blijkt dat de persoon verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, vraagt de gemeente deze zorg aan bij de Officier van Justitie. Als er geen verplichte zorg nodig is, bekijkt het MBZ welke andere hulp mogelijk is voor de persoon. 

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, belt u 112. Dan kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een besluit nemen voor een crisismaatregel.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, heeft u het wettelijk recht om te eisen dat de Officier van Justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren. 

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Verplichte zorg kan worden ingezet als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen. En als vrijwillige hulp geen oplossing biedt. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden. De betrokkene heeft recht op hulp van een vertrouwenspersoon.

Waar kunt u melding doen?

U kunt een melding doen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van de GGD Gelderland-Zuid. Ga naar de  website van GGD Gelderland Zuid voor informatie over het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ).