Meldpunt Bijzondere Zorg

Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt? Meld het bij het Meldpunt Bijzondere Zorg. Dan kan de persoon de hulp krijgen die hij of zij nodig heeft.

Dringend hulp nodig?

Soms heeft iemand psychische problemen die hij of zij uit eigen beweging niet kan/gaat oplossen. Dan is gedwongen zorg misschien nodig. Kent u zo iemand? Bel dan met het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van GGD Gelderland-Zuid: 088 – 144 70 40.

In geval van een crisis, belt u 112. Dan kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een besluit nemen voor een crisismaatregel.

Melding doen

U kunt een melding doen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van de GGD Gelderland-Zuid. Het MBZ onderzoekt de situatie en geeft daarna advies aan de gemeente. Dit onderzoek duurt maximaal 2 weken. Als blijkt dat de persoon verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, vragen wij deze zorg aan bij de Officier van Justitie. Als er geen verplichte zorg nodig is, bekijkt het MBZ welke andere hulp mogelijk is voor de persoon. 

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, heeft u het wettelijk recht om te eisen dat de Officier van Justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.