Meldpunt Bijzondere Zorg

8 aug 2019
Uw buurvrouw doolt ’s avonds op straat rond. In veel te koude kleding. Uw oudste broer kan eigenlijk niet meer zelfstandig wonen. Hij liet laatst zelfs de voordeur openstaan toen hij ging wandelen. U ziet bij de supermarkt waar u vaak komt altijd een man op een bankje zitten. Hij oogt vervuild en praat in zichzelf.

Allemaal voorbeelden van verward gedrag. Mensen die bezorgdheid oproepen. Soms zorgen zij voor overlast op openbare plekken. Als deze mensen acute hulp nodig hebben, kan de crisisdienst van de GGZ uitkomst bieden. Maar vaak is acute hulp (nog) niet nodig. Maakt u zich zorgen over iemand die verward gedrag vertoont? Neem dan contact op met het Meldpunt Bijzondere Zorg. Een initiatief van GGD Gelderland-Zuid.

Kijk voor meer informatie over het Meldpunt Bijzondere Zorg én voor contactgegevens op https://ggdgelderlandzuid.nl/meldpuntbijzonderezorg