Melding openbare ruimte en overlast

De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Meld dat bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Wat meldt u bij de gemeente?

U geeft uw melding door aan de gemeente. Omschrijf duidelijk waar de melding over gaat. Geef ook aan op welke plek er iets moet gebeuren.

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • kapotte straatverlichting
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • aanleg en onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen

De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

Buiten kantoortijden

Is er een bijzonderheid buiten kantoortijden? Bel dan 0345 477 700 en blijf aan de lijn.

Wat meldt u níet bij de gemeente

De gemeente lost niet alle meldingen op. Een aantal meldingen doet u ergens anders:

 • Gevonden dieren: bel dan de dierenambulance, t. 06 511 11 290
 • Overlast van andere mensen (buren, jongeren, verslaafden): bel de politie, t. 0900 8844
 • Voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn? Doe melding bij de eigenaar.