Melden: iets is stuk of moet worden opgeruimd

De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Meld dat bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

U geeft uw melding door aan de gemeente. Omschrijf duidelijk waar de melding over gaat. Geef ook aan op welke plek er iets moet gebeuren.

Wel melden bij de gemeente

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • kapotte straatverlichting
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • aanleg en onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen

Niet melden bij de gemeente

 • gevonden dieren: bel dan de dierenambulance, t. 06 511 11 290
 • overlast van andere mensen (buren, jongeren, verslaafden): bel de politie, t. 0900 8844

Let op!

De gemeente lost niet alle meldingen op. Hebt u een melding gedaan over voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn? Dan doet de gemeente niks. U kunt uw melding doen bij de eigenaar.

Is er een bijzonderheid buiten kantoortijden? Bel dan 0345 477 700 en blijf aan de lijn.