Mantelzorgcompliment 2020

3 jun 2020
Ook dit jaar kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen. Mensen die zelfstandig wonen en veel zorg nodig hebben, mogen voor hun verzorger een compliment van € 125,- aanvragen.

De zorgontvanger (de aanvrager dus) mag het bedrag aan één mantelzorger geven. Een mantelzorger kan het compliment van één zorgontvanger krijgen.

Aanvragen

Het compliment is digitaal aan te vragen via www.elkwelzijn.nl/mantelzorgcompliment.
Op papier kan ook. Vraag het formulier aan per e-mail naar cvandermeulen@elkwelzijn.nl of bel met Steunpunt Mantelzorg/ElkWelzijn Caroline van der Meulen, telefoon 06 83 52 51 12

Een aanvraag geldt voor één keer, het kan elk jaar opnieuw. Het mantelzorgcompliment aanvragen voor dit jaar kan nog tot 31 december 2020.