Mandaatregeling Omgevingsdienst Rivierenland

9 jan 2019
Burgemeester en wethouders van Culemborg hebben volgens artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht op 18 december 2018 het volgende vastgesteld:

de Mandaatregeling en Mandaatinstructie 2018 Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Het mandaatbesluit treedt in werking vanaf 10 januari 2019.