Maatregelen rond oud en nieuw

27 dec 2018
Om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen, geldt een aantal maatregelen. Bedoeld om schade of overlast op straat zoveel mogelijk te voorkomen.

De daders of hun ouders moeten de kosten van schade betalen.

  • De ondergrondse restafvalcontainers kunt u gewoon gebruiken.
  • Rond oud en nieuw zijn de containers voor textiel en glas een paar dagen buiten gebruik.
  • Rondom de jaarwisseling zijn parkeerautomaten afgesloten en beschermd tegen vuurwerk. Vanaf 3 januari 2019 werken de parkeerautomaten weer.
  • De verkoop van vuurwerk mag op 28, 29 en 31 december 2018.
  • Inwoners moeten hun vuurwerkafval zelf opruimen. Opruimzakken voor vuurwerk kunt u gratis krijgen bij het stadskantoor. En bij vuurwerkverkooppunten (Van de Bosch, Dahliastraat 56 en Dokman, Zandstraat 70). Volle zakken vuurwerkafval kunt u inleveren op woensdag 2 januari 2019. Dat kan van 14.00 tot 17.00 uur bij de Triosingel 34 voor € 1,- per zak.
  • De ophaalmomenten van afval staan op www.avri.nl. Zet uw afvalcontainers buiten de ophaalmomenten op een plek waar ze niet vanaf de openbare weg te zien zijn.
  • Probeer uw auto zoveel mogelijk van de straat en op eigen terrein/garage te parkeren.

Als u schade of overlast op straat ziet, kunt u dat melden. Via www.culemborg.nl/meldingdoen of de app MijnGemeente.

We hopen op een mooie en veilige jaarwisseling!