Maatjes gezocht voor statushouders

10 sep 2019
ElkWelzijn zoekt maatjes die statushouders (asielzoekers als vluchteling erkend) helpen om hun plek in de Culemborgse samenleving te vinden.

Als een statushouder in Culemborg komt wonen, helpt Vluchtelingenwerk ze het eerste half jaar bij allerlei zaken. Als alles een beetje geregeld is, wordt het tijd om de omgeving te vergroten en te integreren. Individuele begeleiding en ondersteuning draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, het meedoen en het vergroten van hun toekomstperspectief. Daarom willen we elke statushouder koppelen aan een maatje.

Wat gaat u doen?

U begeleidt de statushouder één jaar. U krijgt hiervoor een training Cultuursensitief werken. Hierin is aandacht voor de leefwereld van de statushouder. Ook leert u de sociale kaart van Culemborg en omgeving kennen. Gedurende het jaar zijn er drie bijeenkomsten met alle vrijwilligers. Daarin is ruimte om ervaringen uit te wisselen, casussen in te brengen en van gedachten te wisselen over hoe u zaken het beste aan kunt pakken.

Wat verwachten we van u?

  • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
  • Eén dagdeel per week beschikbaar
  • Heldere communicatie over wat u voor de statushouder kunt betekenen
  • 18 jaar of ouder

Aanmelden kan tot en met 13 september bij Ahmed Ben Saddik of Ineke Smit van ElkWelzijn via 0345-51 52 27 of info@elkwelzijn.nl.