Maaien, beheer bermen

Werkwijze

Eerst maaien we bij gevaarlijke kruisingen, bochten met slecht zicht en de bermstroken langs wegen, fiets- en voetpaden. Daarna in fases alle bermen binnen de bebouwde kom. Het maaisel ruimen we ook op.

We maaien volgens de bermbeheerkaart. Die kaart is samen met de Natuur- en Vogelwacht en Bureau Waardenburg gemaakt. Die kaart voldoet aan de eisen van de natuurwet. De Natuur- en Vogelwacht en Bureau Waardenburg hebben bijzondere planten en kruiden in kaart gebracht. Op de bermbeheerkaart staat de natuurwaarde van de berm en wanneer deze gemaaid mag worden. 

Minder maaien zorgt voor meer biodiversiteit (meer soorten planten en insecten) en minder hittestress en wateroverlast. Langer gras verkoeld en kan water langer vasthouden. 

Sinds 2022 maait de gemeente niet meer dichtbij de stam van bomen. Door deze ruimte om de boom (de boomspiegel) niet meer te maaien, krijgen insecten en planten de kans om zich te vestigen en te groeien. En dat is nu al te zien!
Er zijn nu tientallen planten zien in de Culemborgse boomspiegels. Zoals de paarse dovenetel, robertskruid, wilde bertram, ereprijs, hondsdraf, fluitenkruid en de paardenbloem.

Bloemrijke bermen behouden

Wanneer we gras met bloemen maaien, laten we het maaisel ongeveer 3 dagen liggen. Dan heeft het kans om te drogen. Bij het opruimen vallen de zaadjes op de grond. Zo komen er weer nieuwe bloemen.

Veel groenstroken hebben een strook gras met daarnaast een strook bloemen. Die strook gras maaien we eerder, bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid. De strook met bloemen maaien we pas als de bloemen zijn uitgebloeid. Het kan dus zijn dat we tijdens het maaien een stuk van de berm overslaan. Maar dat doen we bewust. Zo houden we mooie bloemrijke bermen.

Wel of niet maaien in mei?

Jarenlang hielden wij ons aan de maai-mei-nietmaand. Uit onderzoeken van onder andere de Vlinderstichtingexterne-link-icoon blijkt dat niet maaien in mei niet altijd goed is. Wachten tot juni is vaak te lang voor plekken waar veel grassen groeien, zoals bermen en grasland. Door juist eerder te maaien krijgen kruiden de kans om te groeien. Ze worden dan niet overwoekerd door het lange gras.

Wat doet de gemeente

De groei van kruiden is belangrijk voor bijen en vlinders. Daarom maaien we bijvoorbeeld de bermen in het buitengebied en grote grasvelden waar veel gras groeit eerder, in april of mei.

We maaien het hele jaar door bij:

  • gevaarlijke verkeerssituaties; om slecht zicht te voorkomen bij kruisingen en bochten. En zodat de bermstroken veilig blijven. 
  • Speelveldjes; zodat kinderen kunnen blijven spelen. 

In juni starten we met het maaien van alle andere grasvelden.

Uw eigen gazon

Voor uw eigen grasveld is het juist wel heel goed om in mei níet te maaien. In mei komt er veel in bloei. Dat is een perfecte voedselbron voor bijen en vlinders.

Tip van de Vlinderstichting: ga niet gelijk op 1 juni maaien, maar wacht tot de kruiden zijn uitgebloeid.