Lekpoort

De Lekpoort brug, gelegen tussen het kruispunt Kleine Buitenom/Beusichemsedijk en Havendijk nr. 23, wordt afgesloten vanaf woensdag 10 april 2024 om 7:00 uur tot 19 april 2024 om 16:30 uur. Dit biedt een uitgelezen kans om niet alleen de brug te verbeteren, maar ook de entree naar onze binnenstad aantrekkelijker te maken.

Bekijk hier de omleidingsroute

Belang van entrees

In ons beleid voor de binnenstad, vastgelegd in het Actieplan binnenstad en het Regieplan openbare ruimte, staan de entrees als speerpunt centraal. Ze dienen als uitnodigende poorten voor recreatie, toerisme en dragen bij aan de herkenbaarheid van onze historische binnenstad. Het project van de Lekpoort sluit naadloos aan bij deze beleidsdoelstellingen.

Prioriteit voor ruimtelijk belang

Binnen het Regieplan worden bepaalde gebieden met ruimtelijk belang geprioriteerd, waaronder het lint langs de Meer tot aan de Lek, waar de Lekpoort zich bevindt. Deze gebieden vormen belangrijke routes en entrees voor zowel auto- als fietsverkeer en dragen bij aan de vergroening en klimaatadaptiviteit van onze openbare ruimte.

Verbeteringen en doelstellingen

Momenteel beoordelen we de ruimtelijke kwaliteit van de Lekpoort als verminderd. Het is niet duidelijk herkenbaar als entree naar de stad en mist verwijzingen naar de oorspronkelijke functie als stadspoort. Ons doel met dit project is:

  • Een aantrekkelijke entree vanuit de richting Lek/Pont;
  • Zichtbaar maken van de stadsgracht als overgang naar de binnenstad;
  • Creëren van een aantrekkelijke verblijfsplek bij de stadsgracht;
  • Verbetering van de relatie tussen de binnenstad en de Jachthaven, en vice versa;
  • Bijdragen aan de herkenbaarheid en identiteit van de dijkzone (coupure) en de binnenstad als geheel, in lijn met het regieplan.

Met deze doelstellingen streven we naar een verbeterde en aantrekkelijke entree naar onze historische binnenstad, waar zowel inwoners als bezoekers kunnen genieten van een verbeterde openbare ruimte.