Leerlingenvervoer

Moet uw kind een school bezoeken buiten Culemborg? Dan kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind.

Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om passend vervoer voor uw kind tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school buiten Culemborg.

Bij de afdeling Maatschappelijke Opgaven kunt u nadere informatie inwinnen over het aanvragen van leerlingenvervoer op maandag tussen 9.00 en 12.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. U kunt bellen op 0345-477700 of mailen: leerlingenvervoer@culemborg.nl

De mogelijkheden voor vergoeding van vervoer zijn:

  • per fiets;
  • per eigen auto;
  • per openbaar vervoer;
  • taxivervoer. Zie ook www.versis.nl.

Hieronder staan aanvraagformulieren. Lever bij uw aanvraag het aanvraagformulier, het juiste deelformulier en verklaringen 1 t/m 3 in. In het formulier zelf staat contactinformatie. 

A = vervoer naar regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs buiten Culemborg
B = vervoer naar het Speciaal onderwijs (cluster 1 t/m 4)
C = vervoer naar het voortgezet regulier onderwijs, voor leerlingen met een handicap