Leerlingenvervoer

Moet uw kind een school bezoeken buiten Culemborg? Dan kunt u mogelijk een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om passend vervoer voor uw kind tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school buiten Culemborg.

Uitleg & voorwaarden

Op grond van de onderwijswetten en de Verordening leerlingenvervoerexterne-link-icoon kunnen ouders een aanvraag indienen voor bekostiging Leerlingenvervoer. Elk schooljaar dienen ouders/verzorgers opnieuw een aanvraag te doen.

Een gemeente kan er voor kiezen om, in plaats van een vergoeding te verstrekken, het vervoer zelf te verzorgen. De gemeente regelt dit meestal naar scholen voor speciaal onderwijs.

Voorwaarden

  • De afstand van de woning naar school is minimaal 6 kilometer. De uitzondering hierop is als de leerling dusdanig gehandicapt is dat deze niet zelfstandig of onder begeleiding kan fietsen. Of niet zelfstandig of onder begeleiding met openbaar vervoer kan reizen.

  • Afhankelijk van uw inkomen dient een drempelbedrag te betalen.

  • Leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs komen slechts in aanmerking voor leerlingenvervoer, indien zij niet, of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Vormen van vergoeding

  • Fietsvergoeding met of zonder begeleider.
  • Vergoeding voor het openbaar vervoer met of zonder begeleider.
  • Vergoeding voor eigen vervoer: u brengt en haalt zelf uw zoon/dochter met uw auto of brommer.
  • U organiseert met een groep ouders zelf het vervoer voor een groep leerlingen.
  • Aangepast vervoer (vervoer met een taxibusje).

Aanvragen

Neem voor het aanvragen van een vergoeding of meer informatie contact op met de afdeling Maatschappelijke Opgaven. Dit kan telefonisch op maandag tussen 9.00 en 12.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer 0345-477700. U kunt ook mailen naar leerlingenvervoer@culemborg.nl of i.van.straten@culemborg.nl.

Op basis van uw situatie krijgt u vervolgens de juiste formulieren toegestuurd. 

Het college besluit binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag voor een vervoersvoorziening.