Leegstandwet

De Leegstandwet biedt u de mogelijkheid om uw woning, die te koop staat, tijdelijk te verhuren. Hierbij zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Aan het verhuren van uw huis via deze wet zijn wel voorwaarden verbonden.

Vergunning tot tijdelijke verhuur aanvragen

Aanvragen kan via het formulier van de Rijksoverheidexterne-link-icoon. U kunt het formulier ook ophalen bij het stadskantoor. Lever daarnaast ook de volgende documenten aan:

 • een concept of getekend huurcontract op basis van de leegstandwet
 • een beschrijving van de woning, makelaarsbrochure
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager

Het ingevulde formulier stuurt u naar:

Gemeente Culemborg
t.a.v. Afdeling Stadsontwikkeling, Leegstandwet
Postbus 136
4100 AC Culemborg

Beëindigen huurovereenkomst

Indien uw leegstandswetvergunning nog steeds geldig is, maar de huurovereenkomst met de huurder is opgezegd dan hoeft u bij een nieuwe huurovereenkomst geen nieuwe vergunning aan te vragen. Wel dient u de volgende documenten naar ons te sturen:

 • kopie van opzegging
 • getekende huurovereenkomst door de nieuwe huurder 

Er kan voor recreatiewoningen geen vergunning afgeven worden.

Voorwaarden

Om uw huis te verhuren, zijn er een paar voorwaarden:

Toestemming hypotheekverstrekker

U heeft toestemming nodig van de hypotheekverstrekker om uw huis te verhuren.

Leegstandvergunning

Ook heeft u een leegstandvergunning nodig. De leegstandvergunning is 5 jaar geldig en kan daarna niet meer verlengd worden. U kunt in aanmerking komen voor een leegstandvergunning wanneer uw woning:

 • Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning)
 • In de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan geheel of grotendeels bewoond is geweest door de eigenaar. Of de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd en sindsdien bewoond werd door de eigenaar.
 • In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan, de woning slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.

Voorwaarden verhuur

Als u uw woning wilt verhuren via de leegstandwet, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • de huurovereenkomst duurt tenminste zes maanden
 • de opzegtermijn is voor de huurder maximaal 1 maand
 • de opzegtermijn is voor de verhuurder minimaal 3 maanden
 • de huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de vergunning eindigt
 • de huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld
 • In de huurovereenkomst staat duidelijk dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet, voor welke termijn de vergunning is verleend en wat de maximale huurprijs is. Burgemeester en wethouders bepalen in de vergunning de maximale huurprijs.

Kosten

Aanvraag vergunning: € 110,50

Indien de aanvraag meer dan vijf woonruimten omvat: € 331