Leefgeldregeling

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen vaak niet meer bij hun geld. Daarom heeft het kabinet een regeling aangekondigd voor het verstrekken van leefgeld. Omdat de nood acuut is, heeft Culemborg besloten om hier niet op te wachten, maar alvast leefgeld te gaan verstrekken aan Oekraïense vluchtelingen die in Culemborg verblijven. Lees op deze pagina over deze leefgeldregeling.

Leefgeld

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven en een particulier opvangadres hebben, worden geholpen met een geldbedrag. Dit bedrag noemen we ‘leefgeld’. Het is bedoeld voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het bedrag is € 260,- per persoon per maand. Het maakt niet uit of de vluchteling minderjarig (jonger dan 18 jaar) of meerderjarig (18 jaar of ouder) is.

Vluchtelingen die bij een gastgezin verblijven, ontvangen daarnaast een extra toelage van € 215,- voor een meerderjarige en € 55,- voor een minderjarige persoon. Daarmee kan de vluchteling bijdragen aan de kosten van het huishouden. Hierover maken ze zelf afspraken met het gastgezin. Ook kan het gebruikt worden voor de kosten van openbaar vervoer of activiteiten.

Het geld voor de minderjarigen wordt betaald aan de volwassen ouder(s) en/ of verzorger(s). Het leefgeld (inclusief extra toelage) is een onbelaste uitkering. Het is niet belangrijk of de vluchteling vermogen heeft. Bij inkomsten uit werk stopt het leefgeld. De hoogte van het inkomen maakt daarbij niet uit.

De leefgeldregeling in de praktijk

  • Vluchtelingen wordt dringend verzocht zich op het stadskantoor te laten inschrijven in het BRP (Basisregistratie Personen).
  • Bij inschrijving in het BRP ontvangt de vluchteling een aanvraagformulier.
  • Vluchtelingen die al staan ingeschreven, ontvangen het aanvraagformulier per post.
  • De vluchteling opent een bankrekening bij één van de banken in Nederland.
  • De gemeente stort maandelijks het leefgeld op deze bankrekening.
  • Het aanvraagformulier moet maandelijks ingevuld en afgegeven (stadskantoor), gemaild (bijzonderebijstand@culemborg.nl) of opgestuurd (Gemeente Culemborg, Team Bijzondere Bijstand, Postbus 136, 4100 AC Culemborg) worden.
  • Als er een nieuw aanvraagformulier nodig is, dan kan deze worden aangevraagd via bijzonderebijstand@culemborg.nl

Wanneer de situatie van de vluchteling verandert (bijvoorbeeld bij een wijziging van opvangadres of als de vluchteling betaald werk verricht), dan kan dat invloed hebben op het leefgeld. Dat geldt ook voor het moment dat de landelijke leefgeldregeling ingaat.

Hulp nodig?

Wanneer er hulp nodig is bij het aanvragen van leefgeld of bij het openen van een bankrekening, neem dan contact op met Saskia Klijn. Mail naar sklijn@vluchtelingenwerk.nl.

Voor andere vragen kunt u mailen naar hulpoekraine@culemborg.nl of bellen naar 0345 477 700.