Leefbaarheidsmonitor

Elke twee jaar wordt er een leefbaarheidsonderzoek gehouden. Sinds 2016 heet het de GemeenteBeleidsMonitor. Het buurtonderzoek is een belevingsonderzoek onder Culemborgse inwoners. Het is een momentopname van de beleving van diverse aspecten van leefbaarheid in de buurt. Verklaringen waaróm mensen een bepaalde beleving hebben geeft het onderzoek niet.