Laadpunt elektrische auto's

De gemeente Culemborg heeft diverse energie-oplaadpunten voor elektrische auto’s.

De locaties van oplaadpunten in Culemborg zijn te vinden op www.oplaadpunten.nl of www.oplaadpalen.nl.

Een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen kan ook. Als u niet over parkeergelegenheid op eigen terrein beschikt en als een openbare laadpaal op te grote loopafstand van uw woning of bedrijf ligt. Een laadpaal met bijbehorende parkeerplaats(en) in de openbare ruimte wordt niet aan één persoon/personen voor privé gebruik toegewezen. Deze blijft beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die een elektrisch voertuig wil opladen.  

Betaald parkeren elektrische voertuigen

Vanaf 1 januari 2021 geldt ook voor elektrische voertuigen betaald parkeren. Borden om elektrische rijders hierop attent te maken, zijn al bij de betaald parkeerplaatsen te vinden. Tot nu toe was parkeren in Culemborg voor elektrische voertuigen gratis. In het kader van de bezuinigingen heeft de gemeenteraad besloten om vanaf 2021 met betaald parkeren te starten. Kiest u dus voor een laadpunt op een betaald parkeren parkeerplaats, denk dan ook aan een geldig parkeerticket. Of maak gebruik van een mobiel parkeren app. 

In Culemborg is er vrije marktwerking voor oplaadinfrastructuur. Het aanvragen en plaatsen van laadpunten in de openbare ruimte gebeurt in Culemborg door marktpartijen. U doet uw aanvraag dus niet bij de gemeente Culemborg, maar bij een marktpartij die de aanvraag bij de gemeente indient. De gemeente Culemborg heeft beleidsregels vastgesteld. Op basis van die regels vragen marktpartijen een APV vergunning aan om een laadpaal te plaatsen en dienen een verzoek in om het benodigde verkeersbesluit te nemen. De marktpartij zal u dus 'ontzorgen'.

Alle marktpartijen die aan de Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Culemborg voldoen, krijgen in Culemborg de kans om palen te plaatsen en exploiteren. Op dit moment plaatsen de volgende bedrijven laadpalen in de openbare ruimte:

De gemeente Culemborg betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpunt. Marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Wij raden u aan u hierover vooraf goed te informeren.

Laadpaal in openbare ruimte aanvragen

Als u een laadpaal in de openbare ruimte wilt aanvragen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein zoals een oprit, garage of een (gebouwde) parkeervoorziening bij uw wooncomplex of bedrijf;
  • Bestaande publieke oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur liggen niet in de nabijheid;
  • De desbetreffende grond moet in eigendom zijn van de gemeente Culemborg;
  • De parkeerdruk in de omgeving moet niet te hoog zijn, zodat het mogelijk is een openbare parkeerplaats op te offeren voor een plaats voor het opladen van elektrische voertuigen. Als aangetoond kan worden dat er meerdere aanvragen en/of gebruikers in dat gebied gebruik gaan maken van de laadvoorziening, kan de gemeente overwegen om ondanks de parkeerdruk toch een laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen;
  • Er is voldoende behoefte aan een publieke oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur.