Laadpalen

Hoe vraagt u een laadpaal aan? Waar staan openbare laadpunten? En hoe maakt u als marktpartij onderdeel uit van de Culemborgse laadinfrastructuur?

Laadpunten in Culemborg

De locaties van laadpunten in Culemborg zijn te vinden op www.oplaadpunten.nlexterne-link-icoon of www.oplaadpalen.nlexterne-link-icoon

Laadpaal voor privégebruik

Wilt u op eigen terrein (een eigen uitrit, een eigen garage) een laadpaal plaatsen voor privé-gebruik? Dan bent u vrij in de keuze hoe u dit doet. En welk bedrijf u uitkiest om u daarmee te helpen.

Laadpaal in de openbare ruimte

Heeft u geen laadmogelijkheid op eigen terrein, dan is het mogelijk om gebruik te maken van een laadpaal in de openbare ruimte. Het is onder voorwaarden mogelijk om een laadpaal in de openbare ruimte aan te vragen. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld:

  • U beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein. Zoals een oprit, garage of een (gebouwde) parkeervoorziening bij uw wooncomplex of bedrijf. 
  • Bestaande openbare laadpalen en/of andere laadinfrastructuur liggen niet in de buurt. 
  • De desbetreffende grond is eigendom van de gemeente Culemborg. 
  • Er is voldoende behoefte aan een openbare laadpaal en/of andere laadinfrastructuur.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u in uw buurt een nieuwe openbare laadpaal aanvragen. Zo’n openbare laadpaal is beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die een elektrisch voertuig wil opladen. De gemeente wijst een openbare laadpaal nooit aan voor privégebruik.

Aanvragen openbare laadpaal

In Culemborg is er vrije marktwerking voor de laadinfrastructuur. Dat betekent dat het aanvragen en plaatsen van laadpunten in de openbare ruimte gebeurt door bedrijven. U doet uw aanvraag dus niet bij de gemeente. Maar bij een bedrijf die de aanvraag bij de gemeente indient. Op basis van gemeentelijke regels (zie Laadvisie en Toetsingskader), vraagt het bedrijf een vergunning aan. Ook dient het bedrijf een verzoek in om het benodigde verkeersbesluit te nemen. De marktpartij 'ontzorgt' u hierin als inwoner.

Op dit moment plaatsen de volgende bedrijven laadpalen in de openbare ruimte in Culemborg:

Met deze bedrijven legt u zelf contact als u een openbare laadpaal in de openbare ruimte wilt aanvragen. We betalen niet mee aan het oplaadpunt. Bedrijven hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Wij raden u aan u hierover vooraf goed te informeren.

Informatie voor marktpartijen

In Culemborg is er vrije marktwerking voor de laadinfrastructuur. Aanvraag en plaatsing in de openbare ruimte gebeurt door marktpartijen. Aan de plaatsing en exploitatie van een laadpunt betalen we niet mee. Marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Inwoners die graag een nieuwe laadpaal in de buurt willen, vragen deze via een marktpartij aan. We hebben hiervoor regels vastgesteld. Op basis van die regels vraagt een marktpartij een APV vergunning aan om een laadpaal te plaatsen. De marktpartij ‘ontzorgt’ hiermee de inwoner.

Marktpartijen die voldoen aan de  regels en voorwaarden krijgen de kans om openbare laadpalen te plaatsen. En te exploiteren.

Wilt u als nieuwe marktpartij participeren in de Culemborgse laadinfrastructuur? Bekijk zelf of u aan de regels voldoet. En neem contact op via verkeer@culemborg.nl.

Veelgestelde vragen

U heeft een uitritvergunning nodig. Deze vraagt u aan via www.omgevingsloket.nlexterne-link-icoon. Daaraan zijn kosten verbonden.

Staat er bij de parkeerplaats een Parkeerbord met de tekst 'uitsluitend elektrische auto's', dan mogen daar alléén elektrische voertuigen parkeren. U mag daar niet parkeren met een niet-elektrische auto. Hier kunnen we op handhaven.

Staat er bij de laadpaal geen bord of een ander bord, dan mag u daar ook met een niet-elektrische auto parkeren. Hierop handhaven we niet.

Het aantal elektrische voertuigen neemt de komende jaren enorm toe. Dat is ook nodig om CO2-uitstoot te verminderen. Om eigenaren van een elektrisch voertuig de kans te bieden om het voertuig te laden, zijn meer openbare laadpalen nodig. In 2021 stonden er ongeveer 100 laadpalen. In 2035 is de verwachting dat er 1200 laadpalen nodig zijn. Daarom is vastgelegd dat een hoge parkeerdruk geen reden is om een laadpaal af te wijzen.

Het liefst wil niemand objecten (zoals laadpalen, bomen, lichtmasten, ondergrondse containers) voor zijn/haar deur. Bij plaatsing van een openbare laadpaal houden we zo goed mogelijk rekening met de omgeving en de situatie. Helaas komt het voor dat dit toevallig net voor uw deur is.

U kunt hier eigenlijk niets tegen doen. Het aantal openbare laadpalen neemt toe. Laadpalen maken steeds meer onderdeel uit van ons straatbeeld. Of iemand een laadpaal mooi of lelijk vindt is van persoon tot persoon verschillend.

Openbare laadpalen voldoen aan alle veiligheidseisen. De laadpalen zijn glad afgewerkt. Zonder scherpe hoeken en/of randen. De laadpalen zijn beveiligd tegen onbevoegde verwijdering van een laadsnoer. De eigenaar van de auto krijgt het snoer alleen los van de paal met een persoonlijke laadpas. Hetzelfde geldt voor de bevestiging aan het voertuig. 

Openbare laadpalen staan op de stoep, tegen de trottoirband die grenst aan een parkeervak. Het snoer bevindt zich tijdens het laden dus in het parkeervak. Zodat niemand daarvan hinder ondervindt.

Ook voor spelende kinderen zijn laadpalen veilig. Tegelijkertijd zijn laadpalen geen speelgoed.

Nee, dit is niet toegestaan.