Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Dit geldt ook voor kleine zelfstandigen. Of u kwijtschelding kunt krijgen hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden. De voorwaarden worden regelmatig aangepast. Wij adviseren u daarom altijd een aanvraag te doen. Is uw aanvraag in het verleden afgewezen dan komt u nu wellicht toch in aanmerking voor kwijtschelding.

Voor wie?

Heeft u (en uw eventuele partner): 

•    een laag inkomen 
•    weinig spaargeld

vraag dan kwijtschelding aan via MijnBSR. Of maak een afspraak met de Formulierenbrigade u hierbij te helpen. 

Meer informatie kunt u vinden via Wat is kwijtschelding? - Belasting Samenwerking Rivierenland (bsr.nl)externe-link-icoon. Heeft u een hypotheek en een auto van waarde, lees dan meer over de huidige voorwaarden.

Aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen via MijnBSRexterne-link-icoon. U heeft een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Neem dan contact op met Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) via 0344 - 704 704. Of ga naar het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek.