Kwaliteit van de openbare ruimte in Culemborg is goed

2 apr 2021
De gemeente heeft in 2020 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de openbare ruimte in Culemborg. Op 154 locaties is gekeken naar onder andere hoeveel onkruid er is tussen de beplanting en de stenen paden, hoe schoon zijn de afvalbakken en banken en hoe de coating is bij speeltoestellen. Ruim 94% van de openbare ruimte heeft de kwaliteit zeer goed, goed en voldoende.

In alle wijken wordt er ruim voldoende  gescoord op de kwaliteit van het onderhoud. Bij de verzorging van de openbare ruimte zoals het onkruidvrij maken en vegen van de straten, scoren de wijken Voorkoop Noord, Dreven, Oranjebuurt en Bloemenbuurt het hoogst. Door hoge begroeiing rondom obstakels, beplakte en soms te volle afvalbakken scoren de wijken Landzicht, Lanxmeer en Achter de Poort het minst. Als het gaat om de technische staat van onze openbare ruimte dan scoren de wijken Dreven, Oranjebuurt, De Hond, Ter Weijde Statenlieden, Parijsch Lokkershoek het hoogst. Parijsch Noord scoort het laagst door de (on)vlakheid van trapveldjes, scheefstand van palen en verlichting en kale plekken in beplanting.

Uit het onderzoek kwamen ook een aantal aandachtspunten naar voren om de kwaliteit van de openbare ruimte nog verder te verbeteren. Zo kan er in de zomer eerder begonnen worden met het snoeien van de hagen en het verwijderen van onkruid. De afvalbakken moeten op tijd geleegd worden. Omdat er ook huisvuil in de afvalbakken gedaan wordt, raken ze eerder vol. Het is niet de bedoeling dat huisvuil hierin wordt gedaan. Hierover worden mensen geïnformeerd. Mocht dit niet helpen dan wordt in het uiterste geval de afvalbak weggehaald.

De uitkomsten van de kwaliteitsmeting  is vergeleken met het in 2020 ook uitgevoerde leefbaarheidsonderzoek in de wijken. In dit onderzoek is gevraagd wat bewoners van hun buurt vinden. Overlast van hondenpoep (68%) en rommel op straat (69%) zijn de grootste aandachtspunten. Uit de kwaliteitsmeting kwam dit niet naar voren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de beleving van de openbare ruimte. De straat kan er keurig uitzien. Maar als er bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid zwerfafval ligt, kan dit al groot effect hebben op de beleving. De gemeente wilt dit samen met bewoners gaan verbeteren.

Binnenkort start de gemeente met een grote schoonmaakactie. De bestrating van winkelcentra en de afvalbakken worden  gereinigd, graffiti wordt verwijderd en de poepzuiger gaat extra ingezet worden. Bewoners kunnen hierbij helpen door zelf de straat schoon te maken of ‘vieze plekken’ te melden door een mail te sturen naar info@culemborg.nl onder vermelding van Schoonmaakactie.