Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding is een uitzonderlijke blijk van waardering voor iemand die gedurende een langere periode persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving verricht. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Het speciale karakter van de prestatie wordt in de beoordeling zwaar meegewogen. U kunt iemand aandragen bij de gemeente waarin hij/zij woont.

Iemand voordragen

U wilt iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Vul dan eerst het verzoekformulier in op www.lintjes.nlexterne-link-icoon. Dan beoordeelt de juiste gemeente of er voldoende aanleiding is voor een voordracht.

Als er voldoende aanleiding is, ontvangt u na goedkeuring een voorstelformulier. Dit formulier moet zeer nauwkeurig en volledig ingevuld worden. Daarvoor is het van belang dat u zoveel mogelijk gegevens verzamelt van de activiteiten die deze persoon (heeft) verricht.

Ook zoveel mogelijk aanbevelingsbrieven van bestuur/directie van deze activiteiten op origineel briefpapier met handtekening van de betreffende organisatie moeten worden bijgevoegd.

Daarna dient u het voorstel in bij de burgemeester.

Moment van uitreiking

Voor elke uitreiking wordt een mooi moment gekozen. Bijvoorbeeld:

  • tijdens de lintjesregen, op de laatste werkdag voor Koningsdag
  • tijdens een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden waarvoor het lintje wordt aangevraagd (zoals een afscheid of jubileum)

Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken, dan moet u het lintje 6 maanden van tevoren aanvragen.

Als u de onderscheiding wilt laten uitreiken tijdens de lintjesregen, dan moet u uw kandidaat vóór 15 juni in het jaar ervoor aandragen.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding, dan kunt u terecht bij het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 0345 477 700.