Koningspaar sluit Streekbezoek af in Culemborg

23 apr 2019
Op 29 mei 2019 brengen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima een Streekbezoek aan de Betuwe. Zij sluiten dit bezoek af in Culemborg.

Tijdens het bezoek van het Koningspaar aan Culemborg staan de Culemborgse jongeren centraal. De jeugd in Culemborg krijgt de ruimte om zich te ontplooien en kansen te pakken. Tegelijkertijd kijkt Culemborg niet weg bij problemen. Culemborg heeft een hedendaagse aanpak ontwikkeld waarbij onder andere maatwerk in hulpverlening en groepsdynamiek centraal staan. Het Koningspaar gaat hierover in het stadhuis van Culemborg in gesprek met enkele jongeren en professionals. Culemborgse jongeren verzorgen tijdens het gesprek een Betuws hapje en drankje.

Na het gesprek wordt er op een culturele manier afscheid genomen van het Koningspaar. Uiteraard ook weer verzorgd door Culemborgse jongeren. Leerlingen van de twee Culemborgse scholen voor voortgezet onderwijs vertonen hun kunsten. Het afscheid vindt plaats op de Markt. Iedereen is van harte welkom. De Koning en Koningin staan dan op het bordes van het stadhuis dus er kan ook flink gezwaaid worden.

Culemborg – vrijstad in het hart van Nederland

Culemborg is een eigentijdse, levendige stad met een rijke historie. Met 28.000 inwoners een kleine stad met tegelijkertijd de kenmerken van een veel grotere stad. Gekenmerkt door behoefte aan vrijheid, saamhorigheid en een sterke organisatiegraad is Culemborg Nederland in het klein. Op een aantal thema’s, zoals het werken met jongeren, kan Culemborg een proeftuin zijn. Want één ding staat voorop: in Culemborg kan iedereen meedoen.

Meer informatie over het streekbezoek staat op de website van de provincie Gelderland.