Klimaatadaptatie

Om ons voor te bereiden op de verandering van het klimaat, nemen we maatregelen. Die helpen om natte voeten te voorkomen en extreme droogte te bestrijden.

Klimaatstresstest

We moeten maatregelen nemen. Om te kijken wat er nodig is, deden we een klimaatstresstest in Culemborg. Dat moeten alle Nederlandse gemeenten doen. Dat hebben we zo afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptieexterne-link-icoon. Het Deltaplan is een landelijk plan voor de aanpak van de gevolgen van de veranderingen in het klimaat.  

Bij de klimaatstresstest  onderzochten we wat er in de verschillende wijken en gebieden gebeurt als er bijvoorbeeld in korte tijd veel regen valt. En hoeveel verschil het maakt: een klein buitje of juist een enorme stortbui.  Ook toont de test aan in welke wijken het extra heet wordt in droge zomers. U ziet op de kaarten van de klimaatatlas Culemborgexterne-link-icoon waar u problemen kunt verwachten. 

Omdat we een vrij kleine stad zijn, hebben wegen, parken, straten, greppels, pleinen, maar ook bijvoorbeeld uw eigen tuin invloed op elkaar. Denk alleen al aan het wegstromen van regenwater bij een stortbui. Alle wijken blijken ook met elkaar verbonden. Als er wateroverlast is in de ene wijk, heeft dat gevolgen voor een andere wijk. Het is dus een heel gepuzzel om de gevolgen van de verandering van het klimaat aan te pakken.

Maatregelen

  • We leggen waar dat mogelijk is nog meer stroken natuur aan. Op die plekken kan het regenwater direct wegzakken als het valt. Ook zorgt het voor verkoeling als het heet is. 
  • We leiden op bepaalde plekken het regenwater dat vrij schoon is, naar de sloten. Het verdwijnt dan niet in het riool.
  • We verzamelen het regenwater op bepaalde plekken. Dat noemen we ‘waterberging’. Daar kan het water langzaam in de grond zakken. Ook zijn er speciaal aangelegde waterplassen.
  • We hebben onder parkeervelden kratten ingegraven. We noemen dat bodeminfiltratiekratten. 
  • We leggen natuurvriendelijke oevers aan langs sloten. 
  • We maken en onderhouden looproutes vanuit de wijken naar en langs de rivier, zodat inwoners op hete dagen verkoeling kunnen zoeken.
  • We zijn nauw betrokken bij maatregelen die het Waterschap Rivierenland neemt om overstroming van de Lek te voorkomen en het grondwater op peil te houden.
  • Het waterschap controleert en test in overleg met de gemeente ook kades en dijken als de Lekdijk en de Diefdijk.
  • We werken samen met het waterschap om het regenwater dat hier in de stad valt, op een goede manier richting de Linge te laten stromen.
  • We werken ook veel samen met andere gemeentes in de regio om maatregelen te nemen.