Klacht over ambtenaar of bestuurder indienen

Bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker van de gemeente omgaat met uw vraag of verzoek? Ervaart u traagheid, slordigheid, discriminatie of onvriendelijkheid? U kunt een klacht indienen.

Wanneer dient u een klacht in?

Voelt u zich niet prettig behandeld door een ambtenaar van de gemeente Culemborg? Of komt er maar geen reactie op een brief die u aan de gemeente gestuurd heeft? U kunt dan een klacht indienen bij de gemeente.

De gemeente Culemborg heeft een klachtenverordening. Hierin staan regels die gelden wanneer u een klacht heeft over de gemeente Culemborg. Dat kan gaan over verschillende personen of functies. Bijvoorbeeld:

  • over het gedrag van ambtenaren
  • over de omgang van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad met burgers en bedrijven.

Klachtencoördinator

Voor de afhandeling van klachten heeft de gemeente Culemborg een klachtencoördinator. Stuur uw schriftelijke klacht naar:

Gemeente Culemborg
t.a.v. klachtencoördinator
Postbus 136
4100 AC Culemborg

Contact klachtcoördinator

De klachtencoördinator van de gemeente Culemborg is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 0345 477 700.

Wat gebeurt er met uw klacht?

De klachtencoördinator registreert de klacht. U krijgt binnen een week een bericht van we uw klacht hebben ontvangen.

De klachtencoördinator kijkt eerst of uw klacht aan alle eisen voldoet. Is de klacht tijdig ingediend? Is de klacht bij de juiste instantie ingediend? En is/was er een mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen?

Als uw klacht aan alle eisen voldoet, dan behandelen we deze. Iemand die níet betrokken is bij de gebeurtenis waar uw klacht over gaat, behandelt uw klacht. Behalve als uw klacht gaat over een van de bestuursorganen.

We proberen altijd een oplossing te vinden. Dat gebeurt via een informeel gesprek met de leidinggevende van de medewerker waarover u klaagt. In dit (telefonische) gesprek kunt u uw klacht toelichten. De persoon waarover u de klacht heeft, kan daarop reageren.
U ontvangt daarna schriftelijk bericht over de manier waarop het informele gesprek verliep.

In alle gevallen bepaalt u of verdere behandeling nodig is.
Als u tevreden bent met de afhandeling van uw klacht? Dan wordt uw klacht niet verder behandeld.

Bent u niet tevreden? Dan gaat uw klacht naar de formele klachtbehandelaar. U wordt door de klachtbehandelaar uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u de klacht toelichten. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Daarna legt de klachtbehandelaar uw klacht voor aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders neemt dan een besluit over uw klacht.

De Nationale ombudsman

We zijn aangesloten bij de Nationale ombudsman. Bent u het niet eens met de reactie van de gemeente op uw klacht? Dan kunt u de Nationale ombudsmanexterne-link-icoon vragen om een onderzoek in te stellen naar de behandeling van uw klacht door de gemeente Culemborg. Dit betekent dat u eerst een klacht bij de gemeente Culemborg kunt indienen. Voordat u de Nationale ombudsman inschakelt.

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen terecht bij de Kinderombudsmanexterne-link-icoon.