Klacht indienen

Bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker omgaat met uw vragen of verzoeken? Ervaart u traagheid, slordigheid, discriminatie of onvriendelijkheid? U kunt een klacht indienen.

U kunt uw klacht sturen naar het Centraal Meldpunt Publieksreacties. Het adres is:

Gemeente Culemborg
t.a.v. Centraal Meldpunt Publieksreacties
Postbus 136
4100 AC Culemborg

U krijgt meestal binnen 6 weken een reactie.

U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. 

Afhandeling van uw klacht

Nadat we uw klacht hebben ontvangen, onderzoeken we de situatie. Binnen drie weken mag u langskomen om meer te vertellen over uw klacht. Degene waarover u klaagt, is daar ook bij. U komt alleen langs als u dat nodig vindt.

Binnen zes weken nadat wij uw klacht ontvangen hebben, krijgt u antwoord van het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar maken tegen het besluit

Bent u het niet eens met ons antwoord? Dan kunt u vragen of Nationale ombudsman naar uw klacht kijkt. Dat is een onafhankelijke instelling. Kinderen en jongeren t/m 18 jaar kunnen terecht bij de Kinderombudsman. U kunt ook een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Lees op deze pagina hoe u bezwaar maakt.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, via telefoon 0345 477 700 of via mail naar info@culemborg.nl.