Klacht indienen

U kunt ontevreden zijn over de manier waarop een medewerker omgaat met uw vragen of verzoeken. Met andere woorden: ontevreden over traagheid, slordigheid, discriminatie of onvriendelijkheid. Kortom: een onbehoorlijke behandeling.

Voor dit soort klachten is er het Centraal Meldpunt Publieksreacties. Het adres is:

Gemeente Culemborg
t.a.v. Centraal Meldpunt Publieksreacties
Postbus 136
4100 AC Culemborg

De gemeente handelt een klacht meestal binnen 6 weken af.

U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

Daarna krijgt u bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke instelling, zoals de Nationale ombudsman. Kinderen en jongeren t/m 18 jaar kunnen in zo'n geval terecht bij de Kinderombudsman

Afhandeling van uw klacht

Na ontvangst van uw brief onderzoekt de gemeente de situatie. Binnen drie weken na binnenkomst van de klacht vindt een bijeenkomst plaats waar u een toelichting kan geven. Degene waarover u klaagt, is bij dat gesprek aanwezig. Dit gesprek vindt alleen plaats als u dat nodig vindt. In ieder geval krijgt u binnen zes weken na binnenkomst van uw brief antwoord van het college van burgemeester en wethouders.

U kunt ook een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover staat op de pagina Bezwaar maken.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, via telefoon 0345 477 700 of via mail naar info@culemborg.nl.