Kinderraad en kinderburgemeester

Alle basisschoolkinderen uit de groepen 6/7/8 in Culemborg kunnen meedoen met de Kinderraad Culemborg. Daarvoor volgen ze het naschoolse programma Kinderraad van de Brede School Culemborg. Dit programma bestaat uit 7 lessen over de gemeente, democratie, debatteren en de stad Culemborg. De kinderen die meedoen aan dit programma kunnen daarna lid worden van de Kinderraad Culemborg. Tijdens de lessen kiezen de kinderen een kinderburgemeester en drie kinderwethouders. De kinderburgemeester en wethouders blijven een half jaar actief. De kinderburgemeester geeft het stokje dan over aan zijn of haar opvolger. De kinderwethouders worden opnieuw gekozen of herkozen. Kinderen in de Kinderraad zitten op een basisschool in Culemborg en mogen lid blijven tot ze groep 8 verlaten.

Aanmelding

Via school krijgen alle kinderen in Culemborg een aanmeldingsformulier van de activiteiten van de Brede School Culemborg. Via dit formulier kunnen kinderen zich aanmelden voor het programma Kinderraad. Het kan ook via de website www.bsculemborg.nlexterne-link-icoon.

Wie is de huidige kinderburgemeester?

Saar Buijs is de kinderburgemeester van Culemborg. 
Hiervoor waren Sarah Jansen, Rana Dahri, Wende Schardijn, Wsal Edris, Jedidja Jansen, Dinthe Meijer, Noor El Ouasdad, Ouiam El Ouasdad, Sheena Doekhi, Bobbie Smeets, Camille Stinkens, Ruben van Doorn, Loet Aardema en Santiago Saija kinderburgemeester.

Kindercollege

  • Kinderburgemeester Saar Buijs
  • Locoburgemeester en Kinderwethouder Sijn Hofhuis 
  • Kinderwethouder Louise de Groot  
  • Kinderwethouder Sophie van Zoelen

De Kinderraad

Wsal Edris, Sarah Jansen, Stan Aartse Tuijn, Claire Broekhuizen, Bram van Herwijnen, Noey Baalboei, Shada Chakar, Gabriel Vincente, Daan Merkx, Akira Nasrin Rahman en Mika Aartse Tuijn.