Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan. Werken u en uw partner overdag, volgt u een opleiding of krijgt u een uitkering? Dan kunt u de toeslag aanvragen voor de kinderopvang.

Soorten kinderopvang

U kunt de toeslag krijgen voor de volgende kinderopvang:

 • Dagopvang: dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf. Hier worden kinderen van 0 tot 4 jaar een of meer dagdelen per week opgevangen.

 • Buitenschoolse opvang: dit is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar, vóór en na schooltijd en in de vakanties.

 • Gastouderopvang: dit is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. U kunt alleen toeslag krijgen voor een gastouder die is aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau. De gastouder mag een maximum aantal kinderen opvangen. De eisen aan de samenstelling van de groep kinderen zijn:    

  • Maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.

  • Maximaal 5 kinderen wanneer deze allemaal jonger zijn dan 4 jaar, inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.

  • Maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal 2 van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.   

 • Ouderparticipatiecrèches: dit is een vorm van opvang waarin een groep ouders om de beurt hun eigen kinderen opvangt.

 • Eigen oppas: ook een particuliere oppas valt onder deze regeling. De oppas is geregistreerd als gastouder en u moet de oppas wit betalen. U kunt dit regelen via een gastouderbureau.

 • Peuteropvang: dit is een bijzondere vorm van dagopvang, meestal een of twee dagdelen per week voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Aanvragen

Kinderopvangtoeslag krijgt u niet automatisch. U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD nodig.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de definitieve berekening van uw toeslag? Bel dan de BelastingTelefoon  om samen tot een oplossing te komen.  Komt u er niet uit? Dan kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst.

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg