Kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing. Vermoedt u kindermishandeling in uw omgeving, dan is er altijd iets dat u kunt doen.

Vermoedens van kindermishandeling

Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen:

Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.

Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef u dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.

Anoniem melden

U kunt Veilig Thuis (anoniem) bellen voor advies. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u een melding doen van kindermishandeling.

Op Vooreenveiligthuis.nl (wordt geopend in een nieuw venster), vindt u meer informatie over hoe u het beste kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. De website geeft tips en adviezen, telefoonnummers van hulpverleners en links naar organisaties zoals het Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.

Kindertelefoon

Kinderen die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen bellen of chatten met de Kindertelefoon. Het telefoonnummer is: 0800- 0432 (gratis). Op de website van de Kindertelefoon staat meer informatie.

Hulplijn Seksueel Misbruik

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. Ook getuigen van seksueel misbruik of mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen, kunnen met hun vragen terecht bij de Hulplijn. Het telefoonnummer is 0900-999 90 01.

Zie ook:
Veiligheid | Huiselijk geweld