KIJK (mee) UIT!

13 okt 2022
Om criminele praktijken in het buitengebied te verminderen en de kwetsbaarheid van ondernemers in het buitengebied te verbeteren werkt de gemeente Culemborg voortaan volgens de aanpak Veilig Buitengebied.

Samen sterk voor een Veilig Buitengebied

In 'Veilig Buitengebied' werken gemeenten, ondernemers, bewoners en professionele hulpdiensten in de regio Gelderland-Zuid met elkaar samen. Doel is om samen te zorgen voor een schoon, heel en veilig buitengebied.

Vijftien procent van de ondernemers in het buitengebied wordt benaderd door criminelen. “Culemborg heeft een prachtig buitengebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Dit willen we graag zo houden. Criminele activiteiten passen daar vanzelfsprekend niet bij.”, zegt burgemeester Gerdo van Grootheest. “Criminaliteit tegengaan doen we met elkaar. In de aanpak Veilig Buitengebied werken verschillende partijen samen met de inwoners en ondernemers. Ook ben ik blij dat dit een regionale aanpak is, want criminaliteit stopt niet bij gemeentegrenzen.”

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Voor het schoon, heel en veilig houden van ons buitengebied hebben we ook de hulp van inwoners hard nodig. De afgelopen jaren zijn er steeds meer signalen afgegeven door partijen die in het buitengebied werkzaam zijn zoals hengelsportorganisaties, landgoedeigenaren, jagersverenigingen. Er wordt bijvoorbeeld illegale opslag gevonden in schuren. Ook is er meer dumping van drugsafval, worden boeren onder druk gezet door criminelen en vaker wietplantages ontdekt.

Hoe u signalen van ondermijnende criminaliteit herkent en wat deze aanpak verder inhoudt, leest u in de online brochure ‘KIJK UIT!’ – Je gaat het pas zien als je het door hebt’. Deze brochure is ook op te halen in ons stadskantoor.

Samen sterk

De veertien gemeenten in Gelderland-Zuid werken samen met partijen om meer zicht te hebben en te houden op wat in het buitengebied gebeurt. Zij vragen inwoners en ondernemers die wonen en werken in dat buitengebied om mee uit te kijken. Op die manier is het mogelijk om criminaliteit beter tegen te gaan. Veilig Buitengebied is een lokale Publiek-Private Samenwerking tussen de gemeente en partners zoals de Omgevingsdienst, politie, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Wildbeheereenheden, Waterschap Rivierenland, handhaving en inwoners.

Zelf een steentje bijdragen?

Het Culemborgs buitengebied is alles buiten de bebouwde kom. U kunt ook zelf een steentje bijdragen door signalen van (ondermijnende) criminaliteit te melden. Ondermijning betekent dat criminelen mensen uit de gewone wereld onder druk zetten om hun activiteiten uit te voeren.

Melden kan via:

  • het algemene nummer van de politie via 0900 – 8844
  • Meld Misdaad Anoniem; telefoonnummer 0800-7000 of kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl.
    Bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) kunt u vermoedens van (ondermijnende) criminaliteit in uw omgeving melden. De melding blijft anoniem.