Keurmerk Veilig Ondernemen

Sinds 2006 heeft bedrijventerrein Pavijen het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Pavijen (KVO). Op 1 februari 2017 is Pavijen opnieuw gecertificeerd tot 'continu samenwerken'.

Werkgroep KVO

In de werkgroep KVO werken politie, brandweer, gemeente, de stichting Pavijen, de Kring Culemborgse Bedrijven samen om meer veiligheid te realiseren op Pavijen. De werkgroep KVO heeft de afgelopen jaren een maatregelenplan uitgevoerd en gaat dat ook in de periode 2017 t/m 2019 weer doen. Een overzicht van deze maatregelen staat in het Plan van Aanpak Pavijen.

Een greep uit de maatregelen

Vier maal per jaar komt de werkgroep bijeen en wisselt zij op basis van gegevens van politie, brandweer en gemeente ook ervaringen uit. Daarnaast wordt er tweemaal per jaar een schouw gehouden, waarbij het hele terrein een visuele inspectie krijgt. Onvolkomenheden worden ingevoerd in het meldsysteem van de gemeente. Deze schouw richt zich in eerste instantie op het openbare gebied. Geconstateerde brandonveilige situaties op de privé-terreinen van de bedrijven krijgen een vervolgbezoek van de brandweer. Via nieuwsflitsen zullen bedrijven op Pavijen worden geïnformeerd over de voortgang en eventuele actualiteiten.

Wat kunt u doen?

Ook u als ondernemer, bewoner of gebruiker van het bedrijventerrein kunt direct bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. Met name het doen van aangifte en het melden van onveilige situaties is van groot belang:

  • Dringende/urgente zaken via het alarmnummer, 112
  • Minder urgente zaken via de Politie, t. 0900 8844
  • Meldingen over bijvoorbeeld schade aan bestrating, overlast van groen, kapotte verlichting en dergelijke, kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de Meldlijn van de gemeente: 477 959 of bij voorkeur melden via de app MijnGemeente app.

Uiteindelijk dient de samenwerking tussen alle partijen er voor te zorgen dat het bedrijventerrein veiliger wordt, in de brede zin van het woord.

Contact met werkgroep

Voor vragen over het project of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de leden van de werkgroep:

  • Elly Schipper Management Support, ondersteuning werkgroep. Info@schippermanagementsupport.nl 06-22248231.
  • Ben Wammes, KAM coördinator Gispen BV, ben.wammes@gispen.nl 0345 474 211. Tevens bestuurslid Stichting Pavijen.
  • Jan Jansen, Specialist risicobeheersing Veiligheidsregio Gelderland Zuid, afdeling Brandweer. Voor vragen over brandveiligheid, voorlichting, beoordelen ontruimingsplannen/calamiteitenplannen, algemeen advies brandveiligheid gebouwen en omgeving, vooroverleg bouwplannen: jan.jansen@vrgz.nl 088 457 5908.
  • Gerard van den Akker, Wijkagent Pavijen, Politie Oost Nederland, gerard.van.den.akker@politie.nl 0900 8844.
  • Ron van Vossen, Directeur Pfeiffer Vacuum ron.vanvossen@pfeiffer-vacuum.nl 06-53210801. Secretaris Kring Culemborgse Bedrijven en tevens lid adviesraad Pavijen (Ondernemersfonds).
  • Vincent Jägers, Directeur Premio Jägers Banden en Wielen. info@jagersbanden.nl 0345-513738. Tevens lid adviesraad Pavijen (Ondernemersfonds).
  • André Rotink, bedrijfscontactfunctionaris gemeente Culemborg, Projectleider KVO-B Pavijen. a.rotink@culemborg.nl 0345 477 700.