Keurmerk Veilig Ondernemen

Sinds 2006 heeft bedrijventerrein Pavijen het Keurmerk Veilig Ondernemen Pavijen (KVO). Op 2020 is Pavijen opnieuw gecertificeerd tot 'continu samenwerken'.

Werkgroep KVO

In de werkgroep KVO werken politie, brandweer, gemeente, de stichting Pavijen, de Kring Culemborgse Bedrijven samen om meer veiligheid te realiseren op Pavijen. De werkgroep KVO heeft de afgelopen jaren een maatregelenplan uitgevoerd. Een overzicht van deze maatregelen staat in het Plan van Aanpak Pavijen. Kijk voor meer informatie op de pagina van Stichting Pavijen en KVO-B.

Een greep uit de maatregelen

Vier maal per jaar komt de werkgroep bijeen en wisselt zij op basis van gegevens van politie, brandweer en gemeente ervaringen uit. Daarnaast wordt er tweemaal per jaar een schouw gehouden, waarbij het hele terrein een visuele inspectie krijgt. Onvolkomenheden worden ingevoerd in het meldsysteem van de gemeente.

Deze schouw richt zich in eerste instantie op het openbare gebied. Geconstateerde brandonveilige situaties op de privéterreinen van de bedrijven krijgen een vervolgbezoek van de brandweer. Via nieuwsflitsen worden bedrijven op Pavijen geïnformeerd over de voortgang en eventuele actualiteiten.

Wat kunt u doen?

Ook u als ondernemer, bewoner of gebruiker van het bedrijventerrein kunt direct bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. Met name het doen van aangifte en het melden van onveilige situaties is van groot belang:

 • Dringende/urgente zaken via het alarmnummer, 112
 • Minder urgente zaken via de Politie, 0900 8844
 • Meldingen over schade aan bestrating, overlast van groen, kapotte verlichting en meer meldt u bij de gemeente. 

Uiteindelijk dient de samenwerking tussen alle partijen er voor te zorgen dat het bedrijventerrein 'schoon, heel en veilig' blijft.

Contact met werkgroep

Voor vragen over het project of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de leden van de werkgroep:

 • Elly Schipper
  Management Support, ondersteuning werkgroep
  Secretariaat@pavijen.nl
  06 22 24 82 31
 • Egbert Ijzerman
  Coördinator beveiliging en bestuurslid Stichting Pavijen
  e.ijzerman5@upcmail.nl
  06 29 58 73 58
 • Jonathan Koppelaar
  Koppelaar Beveiliging
  info@koppelaarbeveiliging.nl
  0345 701 093
 • Hugo Verkerk
  Schipper Security BV
  06 13 13 04 03
 • John Koenen
  Specialist risicobeheersing Veiligheidsregio Gelderland Zuid, afdeling Brandweer
  john.koenen@vrgz.nl
  088 457 5908
 • Gerard van den Akker
  Wijkagent Pavijen, Politie Oost Nederland
  gerard.van.den.akker@politie.nl 
  0900 8844.
 • Vincent Jägers
  Directeur Premio Jägers Banden en Wielen en lid adviesraad Pavijen
  info@jagersbanden.nl 
  0345-513738
 • Karin Janssen.
  bedrijfscontactfunctionaris gemeente Culemborg en Projectleider KVO-B Pavijen.
  k.janssen@culemborg.nl
  0345 477 700