KCB en gemeente pleiten voor meer samenwerking in de stad

8 jan 2019

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente en Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) pleitten zowel burgemeester Gerdo van Grootheest als KCB-voorzitter Rosita Setz voor meer samenwerking in de stad. Beide speeches zijn terug te lezen aan het einde van dit bericht.

Burgemeester Gerdo van Grootheest noemde Het Pieterplaatsje het symbool voor de Culemborgse aanpak, waarin je zelf je eigen toekomst mee bepaalt door niet weg te kijken voor problemen, de handen ineen te slaan, te kiezen en aan te pakken. “Laat dit ons credo voor 2019 worden. Laat 2019 het jaar worden waarin we onze toekomst mee bepalen door de stadsvisie vast te stellen. Laat 2019 het jaar zijn waar we kiezen hoe we onze oriëntatie op het Rivierenland en Utrecht vormgeven. Laat 2019 het jaar zijn waarin wij ondermijning hard aanpakken; autobranden of een granaat horen niet bij Culemborg. Laat 2019 het jaar zijn waarin wij de handen ineen slaan en niet accepteren dat er gemeenschappen langs elkaar heen leven en dat Culemborgers zich buitengesloten voelen. Laat 2019 het jaar zijn waarin we ons allemaal ambassadeur van Culemborg voelen. Laat 2019 het jaar zijn waarin wij richting geven aan de toekomst van Culemborg door niet weg te kijken, de handen ineen te slaan, te kiezen en aan te pakken. Culemborg is het meer dan waard!”

Rosita Setz, voorzitter van de KCB, deed een oproep: “Laten we met z’n allen Culemborg omarmen en dan niet slechts mopperen en consumeren, maar vooral uitdragen. Zien wat er is: welke kwaliteiten onze stad heeft en welke kansen er liggen. En dat duidelijk zichtbaar maken en door ontwikkelen. Op welke aspect van uw ideaal gaat u komend jaar daadwerkelijk actie ondernemen?”

Vervolgens werden stuk voor stuk de wethouders en een ondernemer naar voren geroepen, om elk hun visie en de kansen voor samenwerking te benoemen. Wethouder Simon Buwalda en Annerieke van der Vegt (ElkWelzijn) benoemden de kansen voor sociaal ondernemerschap. Wethouder Joost Reus en Alexander van Setten (Vrijstad Energie) gingen in op de mogelijkheden voor samenwerking en energiebesparing voor ondernemers op Pavijen. Wethouder Monica Wichgers en Fleur de Best (De Nieuwe Winkelstaat) bespraken de kansen voor de binnenstad van Culemborg, waarbij samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente cruciaal is. Wethouder Collin Stolwijk en Carel Konings (aankomend directeur-bestuurder Lek en Linge) en André Viets (docent Lek en Linge) legden de nadruk op de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt/ondernemerschap (onder andere met de VakHavo en techniekonderwijs).

Blauwdruk
Elk van de sprekers werd uitgenodigd op een grote blauwdruk van de plattegrond van Culemborg een sticker te plakken op een plek waar hij of zij blij van wordt. De Vrijstad Drukker heeft in het jaar waarin Culemborg 700 jaar stadsrechten vierde een levensgrote plattegrond van de stad gemaakt, waarbij tijdens een aantal gelegenheden verhalen uit de stad zijn opgehaald. Alle aanwezigen werd eveneens gevraagd stickers te plakken op de kaart. Dat leverde veel dynamiek en geanimeerde gesprekken op.