Kattenoverlast

Sinds het hondenbeleid in de gemeente Culemborg is ingevoerd, treedt de gemeente op als je hondenpoep niet opruimt. Maar er komen ook klachten binnen over katten. De overlast van uitwerpselen van katten komt vooral in tuinen voor.

Sommige klagers vragen de gemeente op te treden tegen de overlast die katten in hun directe woonomgeving veroorzaken. Hoewel wettelijk is bepaald dat de eigenaar van een kat (of een ander dier) ervoor moet zorgen dat deze geen overlast voor de omgeving veroorzaakt, kan de gemeente niet bemiddelen in conflicten over kattenoverlast. De reden hiervoor is dat de kattenoverlast zich vooral afspeelt op eigen terrein in plaats van in de openbare ruimte. De gemeente heeft hier geen verantwoordelijkheid.

Ook omdat er veel klachten binnenkomen, vindt de gemeente het belangrijk dat de buurtgenoten de kattenbezitters kunnen aanspreken op overlast. Helaas horen wij te vaak dat de klager geen gehoor vindt bij de eigenaar van de kat(ten).

Op internet is een aantal tips te vinden voor wie overlast ervaart en de kattenbezitter. Er zijn middeltjes die een kat uit de tuin houden, zoals 'kattenschrik', plantjes bieslook of mottenballen.

Wij adviseren u om met elkaar afspraken te maken om de overlast op te lossen. De bemiddeling inroepen van een 'onpartijdige derde buurman of buurvrouw' of van buurtbemiddeling kan ook helpen om een probleem bespreekbaar te maken en op te lossen.

Komt u er met de eigenaar van de kat echt niet uit? Dan kunt u juridische bijstand inschakelen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, krijgt u mogelijk een vergoeding van de kosten.