Joost Reus

wethouder, 1e locoburgemeester
 

Portefeuille

  • Energie, klimaat en water
  • Groenbeleid en –beheer
  • Openbare ruimte
  • Mobiliteit
  • Milieu
  • Cultuur
  • Dierenwelzijn
  • Democratisch akkoord

Deelname aan AVRI en Stichting Begraafplaatsen Culemborg

Nevenfuncties

Voorzitter en lid dagelijks bestuurs en Algemeen Bestuur - onbetaald
Voorzitter Stuurgroep energietransitie Fruitdelta Rivierenland - onbetaald
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Rivierenland - onbetaald
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regionaal Archief Rivierenland - onbetaald
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regio Rivierenland - onbetaald
Bestuurslid Stichting Beheer Begraafplaatsen Culemborg - onbetaald
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland - onbetaald

Contact

e-mail: info@culemborg.nl, ter attentie van dhr. J. Reus.
E-mailberichten die binnenkomen via info@culemborg.nl worden geregistreerd en naar de juiste persoon doorgestuurd.

Social media

Twitter: @joostreus
Facebook: facebook.com/joostreuswethouder