Joost Reus

wethouder, 1e locoburgemeester
 

Portefeuille

 • Energie, klimaat en water
 • Groenbeleid en –beheer
 • Openbare ruimte
 • Mobiliteit
 • Milieu
 • Cultuur
 • Dierenwelzijn
 • Sport en sportaccommodaties
 • Financiën
 • Redichemse Waard
 • Democratisch akkoord

Deelname aan AVRI en Stichting Begraafplaatsen Culemborg

Nevenfuncties

Voorzitter en lid dagelijks bestuurs en Algemeen Bestuur - onbetaald
Voorzitter Stuurgroep energietransitie Fruitdelta Rivierenland - onbetaald
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Rivierenland - onbetaald
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regionaal Archief Rivierenland - onbetaald
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regio Rivierenland - onbetaald
Bestuurslid Stichting Beheer Begraafplaatsen Culemborg - onbetaald
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland - onbetaald

Contact

e-mail: info@culemborg.nl, ter attentie van dhr. J. Reus.
E-mailberichten die binnenkomen via info@culemborg.nl worden geregistreerd en naar de juiste persoon doorgestuurd.

Social media

Twitter: @joostreus
Facebook: facebook.com/joostreuswethouder