Jaarwisseling 2021 in Culemborg

1 jan 2021
De meeste Culemborgers hebben de jaarwisseling rustig thuis doorgebracht. Helaas heeft er ook een aantal incidenten plaatsgevonden.

Burgemeester Gerdo van Grootheest: “Deze jaarwisseling was voor iedereen anders dan normaal. Veel Culemborgers hebben het thuis in kleine kring gevierd. Dank aan iedereen die zich aan de maatregelen hield om het coronavirus te bestrijden en de grote druk op onze gezondheidszorg te verminderen. Een aantal Culemborgers kon dit blijkbaar niet opbrengen met diverse incidenten als gevolg. En elke incident is er één te veel. Door de inzet van de hulpdiensten konden deze incidenten snel in de kiem gesmoord worden. Veel dank aan alle medewerkers van de hulpdiensten!”

Er waren meldingen van vernielingen (een ingegooide ruit bij een particulier, vernielde auto, afgetrapte autospiegels en opgeblazen afvalbakken) en drie autobranden. Op de Schoolhof verzamelden zich meerdere jongeren. Hier ontstond onrust en vonden er vernielingen plaats. Omdat de onrust aanbleef heeft de ME een ronde gemaakt door de wijk. Al snel keerde hier de rust terug. Via snapchat werd er een oproep gedaan om zich te verzamelen bij het station. Hier werden de circa 70 aangetroffen personen aangesproken en vermaand te vertrekken. 

Ondanks het vuurwerkverbod was er veel vuurwerk.